Kwaliteit schoolexamens nog altijd onvoldoende, inspectie teleurgesteld

Nog altijd is de kwaliteit van schoolexamens op middelbare scholen niet in orde, blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Uit het rapport, dat gaat over het afgelopen schooljaar, komt naar voren dat een derde van de onderzochte schoolafdelingen ondermaats presteerde. Niet altijd wordt alle verplichte stof getoetst en vaak hebben de examencommissies te weinig zicht op de kwaliteit van de schoolexamens.

Bij 37 procent van de 127 onderzochte scholen was verplichte stof onvoldoende terug te vinden in programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s). In de meeste gevallen was de verplichte stof dan wel al eerder getoetst, bijvoorbeeld in de praktijk, maar kwam die vervolgens te weinig naar voren in de PTA’s.

Bij 1 op de 8 scholen werd alle verplichte stof überhaupt niet getoetst. Scholen hadden de verplichte stof niet goed in beeld of hadden achterstanden bij de uitvoering van de schoolexamens.

Teleurstelling

De onderwijsinspectie is teleurgesteld in de uitkomsten van het onderzoek, ondanks dat zij verbeteringen zien vergeleken met een eerder onderzoek in 2019. Dat melden zij op hun site. Toen werd veel meer verplichte stof niet getoetst in de PTA’s of in het algemeen.

Ondanks de verbeteringen is de kwaliteit nog niet op orde, zegt de onderwijsinspectie. Leerlingen moeten erop kunnen rekenen dat zij na het afronden van hun schoolexamens, zijn klaargestoomd voor het centrale eindexamen. Dat toetsing en examinering zorgvuldig gebeurt, is volgens de inspectie essentieel. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat ieder uitgereikt vmbo-, havo-, en vwo-diploma zijn waarde heeft, zeggen zij.

Brief aan de Tweede Kamer

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het rapport. “De uitkomsten laten zien dat de weg naar kwalitatief goede schoolexaminering is ingeslagen, maar ook dat het einddoel nog niet is bereikt”, zegt zij daarin.

Ze stelt in de brief ook dat er naar aanleiding van het inspectierapport gesprekken zullen worden gevoerd met het onderwijsveld om te onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn ter ondersteuning van scholen.

Examencommissie

In 2021 zijn de wettelijke regels rond examens strenger geworden. Dit kwam mede door problemen met schoolexamens in 2018 en 2019 op verschillende scholen. Zo werden in 2018 de eindexamens van een vmbo-school in Maastricht allemaal ongeldig verklaard na “zeer onverantwoord” handelen van de school. Toetsen waren niet afgenomen en resultaten waren niet of onjuist ingevoerd.

Na het onderzoek hebben de betrokken scholen hun gebreken hersteld. Ook heeft de Inspectie er bij schoolbesturen op aangedrongen dat zij ervoor moeten zorgen dat de examencommissies hun taken beter vervullen.

Sinds de nieuwe regels zijn middelbare scholen verplicht om een examencommissie te hebben, maar in de praktijk ligt de kwaliteit van schoolexamens te vaak nog volledig in handen van vaksecties of docenten.Bron weergeven