Taal van troonrede was volgens onderzoekers dit jaar nog moeilijker

De Troonrede van dit jaar was nog moeilijker te begrijpen dan in de vier jaren daarvoor, zeggen twee taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht. “De tekst bevatte veel ingewikkelde en onbekende woorden, zinnen en constructies.”

Onderzoekers Leo Lentz en Henk Pander Maat analyseerden de tekst met speciale software en kwamen tot een score van 58, wat in de buurt komt van een rechterlijke uitspraak vol juridische termen (score 62). Op die schaal scoort een verhaal over Jip en Janneke rond de 10 punten.

“Er waren meer onbekende en meer abstracte woorden en lastigere zinnen. Dat laatste komt vooral doordat de tekst veel opsommingen en bepalingen bevat”.

De taalwetenschappers schreven suggesties om de Troonrede voor meer mensen begrijpelijk te maken.

Pander Maat en Lentz publiceerden deze week een onderzoek naar de begrijpelijkheid van de Troonrede. Daaruit bleek dat de Troonrede in eenvoudige taal over het algemeen veel meer gewaardeerd wordt.

De onderzoekers kwamen tot die conclusie door de Troonrede van 2022 te herschrijven met minder lange zinnen en moeilijke woorden. Een groep van honderd proefpersonen beluisterde de originele versie, en honderd anderen beluisterden de aangepaste versie.

De laatste groep begreep niet alleen de inhoud beter, maar beoordeelde de tekst ook positiever dan de andere groep. De proefpersonen vonden de tekst werd nog steeds formeel genoeg.

Pander Maat denkt dat de eenvoudiger geschreven teksten de politiek dichter bij de burgers kunnen brengen. “Deze kans ligt voor het oprapen. Op Prinsjesdag 2022 keken meer dan een miljoen mensen naar een politieke toespraak, mensen die je op andere momenten nauwelijks bereikt.”

Voor de eerste keer een bril

De onderzoekers vonden het dit jaar wel positief dat koning Willem-Alexander de tekst vloeiender voorlas dan vorig jaar, toen hij volgens hen veel haperde. “En soms leek hij verrast dat een zin ineens tot een einde kwam of nog een vervolg kreeg.”

Dat ging dit jaar dus beter, zeggen ze. “Opmerkelijk was dat hij voor het eerst een bril droeg tijdens het lezen. Wellicht heeft dit hem geholpen bij de voordracht.”Bron weergeven