Tijd voor verandering in zorg en gezondheidsbeleid voor mensen met een longaandoeningMensen met longaandoeningen zijn actief, mentaal gezond en nemen steeds vaker samen met hun zorgverlener de beslissingen over hun zorg en behandeling. Toch is de situatie van mensen met longaandoeningen op veel terreinen niet verbeterd ten opzichte van tien jaar geleden. Hun ziektelast is even hoog gebleven, de klachten die ze ervaren als gevolg van luchtvervuiling zijn onveranderd en de kwaliteit van leven blijft lager dan gemiddeld. Dit blijkt uit de Nivel Longmonitor die jaarlijks met subsidie van Longfonds wordt uitgevoerd. Extra maatregelen in de zorg en effectiever luchtkwaliteitsbeleid zijn nodig om ervoor te zorgen dat de situatie van mensen met een longaandoening op deze domeinen in de komende jaren wél verbetert.Bron weergeven