Volledige reactie OM

“Het is in Nederland niet strafbaar om jezelf te doden. Ook is het niet strafbaar om te stoppen met eten en drinken en daardoor je eigen overlijden te veroorzaken of bespoedigen. Mensen tegen hun wil in onder dwang voeren, is alleen in bijzondere situaties toegestaan.

Wat wel strafbaar is, is om iemand bij zijn zelfdoding behulpzaam te zijn of middelen daartoe te verschaffen. Dit volgt uit artikel 294 lid 2 Sr. Ook is het strafbaar iemand tot zelfdoding aan te zetten. Dat staat in lid 1 van datzelfde artikel. Wat onder ‘behulpzaam’ valt, is ingevuld in de jurisprudentie. In de regel wordt aangenomen dat het vergemakkelijken van zelfdoding hieronder valt, maar niet het geven van algemene informatie.

Dit soort strafbare gedragingen ziet echter niet op handelingen die artsen en ander zorgverleners uitvoeren rond het sterfbed van een patiënt, namelijk om de pijn (of ander lijden) die met dat sterfbed gepaard gaat te verzachten. Dergelijke handelingen worden gezien als normaal medisch handelen en zijn niet strafbaar.

Dat is niet anders als iemands lijden een gevolg is van een suïcidepoging. Denk aan iemand die met letsel als gevolg van een suïcidepoging wordt opgenomen in een ziekenhuis maar daar verdere behandeling weigert. Die patiënt mag natuurlijk gewoon worden verzorgd en pijnbestrijding krijgen. Dat is niet anders met een weloverwogen besluit om te stoppen met eten en drinken als gevolg waarvan op enig moment pijn ontstaat. Als hieraan in hospices wordt meegewerkt is dit op zichzelf geen strafbaar handelen.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat zorgverleners binnen de grenzen blijven. Die grenzen worden niet alleen gevormd door het Wetboek van Strafrecht (zie hierboven) maar ook door hun eigen professionele standaard. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een patiënt terugkomt op een beslissing om te stoppen met eten en drinken, die persoon niet mag worden gehinderd die keuze. Iemand die eerst wilde stoppen met eten en drinken maar na een paar dagen dit toch weer wil gaan doen, mag niet van vocht en voeding worden onthouden of worden aangezet de eerder ingeslagen weg af te ronden.

Er zou dan namelijk sprake kunnen zijn van een strafbaar feit. Zoals in veel juridische vraagstukken, zijn er altijd grijze gebieden. De beoordeling van zaken hangt dus altijd af van de concrete feiten en omstandigheden. Het is om die reden belangrijk dat dergelijke keuzes rond het levenseinde vooraf goed worden besproken met de patiënt en gedocumenteerd en de arts zijn keuzes goed kan onderbouwen.”Bron weergeven