Voorkom fiscale afrekening van uw herinvesteringsreserve en investeer in een vastgoedfonds


Een dilemma dat veel ondernemers zullen herkennen: er is een mooie boekwinst gerealiseerd door de verkoop van uw beleggingsvastgoed. Fijn, maar nu klopt de fiscus aan. De vennootschapsbelasting kan worden uitgesteld door de boekwinst te gebruiken als herinvesteringsreserve (HIR). Maar in de huidige markt is dat niet zo eenvoudig. Sonneborgh biedt nu een aantrekkelijk alternatief voor de HIR: Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Arjan Kuijpers: “Door de herinvesteringsreserve te gebruiken voor het aanschaffen van participaties ontstaat direct een liquiditeitsvoordeel én voldoen ondernemers aan de fiscale voorwaarden.”

De herinvesteringsreserve (HIR) is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om de boekwinst die is gerealiseerd bij de verkoop van een bedrijfsmiddel, zoals vastgoed, opnieuw te investeren in een ander bedrijfsmiddel. Zo kan belastingheffing worden uitgesteld. In de huidige markt levert vastgoed steeds minder op. Maar een transparant vastgoedfonds, zoals de Zorgwoningfondsen van Sonneborgh, kan onder voorwaarden ook onder HIR vallen. Daarom zijn zij een aantrekkelijk alternatief voor het zelf investeren in vastgoed.

Dreiging van fiscale afrekening

Bij de verkoop van vastgoed vanuit een BV ontstaat vaak een mooie boekwinst. Dit resulteert in beginsel in een belastingheffing van 25,8% vennootschapsbelasting. De HIR biedt uitkomst, zorgt voor uitstel van deze acute belastingheffing en levert een liquiditeitsvoordeel op: de boekwinst kan onder voorwaarden worden aangewend voor de herinvestering in vastgoed. Tot voor kort was het voor beleggers geen probleem om de herinvesteringsreserve binnen drie jaar aan te wenden door de verwerving van nieuw (beleggings)vastgoed. Deze situatie is in de huidige marktomstandigheden flink veranderd als gevolg van oplopende rente en bouwkosten én beperkingen ten aanzien van particuliere verhuur van woningen. Met als gevolg dat het een uitdaging is om de reserve tijdig te herinvesteren in vastgoed, waardoor een fiscale afrekening van de herinvesteringsreserve dreigt.

“Beleggen in een vastgoedfonds is dan ook een makkelijke en snelle manier om de HIR een nieuwe bestemming te geven én fiscale afrekening te voorkomen.“

Fiscaal transparant met een stabiel rendement

In plaats van de herinvesteringsreserve zelf te investeren in vastgoed, kunnen ondernemers die ook gebruiken voor het aankopen van participaties in een fiscaal transparant vastgoedfonds. De zorgwoningfondsen van Sonneborgh zijn een mooi voorbeeld. Deze fondsen hebben de juridische structuur van een transparant fonds voor gemene rekening (FGR). De fiscus stelt deelnemen aan een zorgwoningfonds door de aankoop van dergelijke participaties gelijk aan het zelf verwerven van vastgoed.

Een bijkomend voordeel is dat sprake is van professioneel beheer én professionele huurders. Dat scheelt veel kopzorgen. De langjarige huurcontracten leveren een stabiel rendement op. Daarnaast profiteren investeerders ook gewoon van de waardeontwikkeling van het vastgoed. Participeren in een beleggingsfonds is bovendien veel minder kapitaalintensief, waardoor ondernemers hun vermogen kunnen spreiden. Kuijpers: “Beleggen in een vastgoedfonds is dan ook een makkelijke en snelle manier om de HIR een nieuwe bestemming te geven én fiscale afrekening te voorkomen.” Wij adviseren u contact op te nemen met uw belastingadviseur in het geval u voornemens bent de herinvesteringsreserve hiervoor aan te wenden.

Over Sonneborgh

Sonneborgh is al ruim 25 jaar dé specialist in het (her)ontwikkelen van en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Sinds 2015 initieert en beheert Sonneborgh vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere beleggers. Sonneborgh is onder meer initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal, Zorgwoningfonds Marnix Staete en Zorgwoningfonds Sonneborgh IV.Bron weergeven